RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าโดยสารตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดอนสัก - เกาะสมุย ดอนสัก - เกาะพะงัน ดาวน์โหลดที่นี่

 

ลำดับที่ ดอนสัก - เกาะสมุย ราคา(บาท)
1 คนโดยสาร 170.00
2 ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 85.00
3 เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม. 85.00
4 รถจักรยาน 210.00
5 รถจักรยานยนต์ 230.00
6 รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 320.00
7 รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 320.00
8 รถ 3 ล้อ รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ 550.00
9 รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 1,050.00
10 รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ยาวไม่ เกิน 7 เมตร 1,100.00
11 รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 1,300.00
12 รถบรรทุก 6  มีความยาวไม่เกิน 8 ม. 1,480.00
13 รถบรรทุก 10 ล้อ มีความยาวไม่เกิน 9 เมตร 2,300.00
14 รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง รถผสมปูนมีหางปลายาวไม่เกิน 1 ม. 2,800.00
15 รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 2,900.00
16 รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 3,500.00
17 รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 4,000.00
18 รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 5,000.00
19 รถบรรทุก 10 ล้อ.บรรทุกแทรกเตอร์ 4,900.00
20 รถยนต์ลากเลื่อน คิดราคา 2 เท่า และตามความยาวที่ลาก