RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

ร่วมงานกับเรา

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ เงินเดือน ดูข้อมูล
นายเรือ/กัปตันเรือ 2 -   ดูข้อมูล  
ต้นกลเรือ 2 -   ดูข้อมูล  
พนักงานขับรถรับ-ส่งลูกค้า 1 -   ดูข้อมูล  
พนักงานรักษาความสะอาด 3 -   ดูข้อมูล  
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 -   ดูข้อมูล  
พนักงานแผนกช่างโยธาทั่วไป (ช่างเชื่อม) 1 -   ดูข้อมูล  
พนักงานแผนกจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค 1 -   ดูข้อมูล  
พนักงานแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 -   ดูข้อมูล  
แม่ครัว 1 -   ดูข้อมูล  
พนักงาน CSR 3 -   ดูข้อมูล  
เจ้าหน้าที่ CSR 1 -   ดูข้อมูล  
พนักงานขายสินค้าบนเรือ 2 -   ดูข้อมูล  
กลาสี 5 -   ดูข้อมูล  
ช่างยนต์ 2 -   ดูข้อมูล  
รองต้นกล 2 -   ดูข้อมูล  
สรั่งเรือ 2 -   ดูข้อมูล  
วิศวกรเครื่องกล 1 -   ดูข้อมูล