อัตราค่าบริการ

ลำดับที่ดอนสัก - เกาะสมุยราคา(บาท)
1 คนโดยสาร 140.00
2 ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 70.00
3 เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม. 70.00
4 รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 190.00
5 รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 240.00
6 รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 240.00
7 รถ 3 ล้อ รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ 450.00
8 รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 850.00
9 รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 850.00
10 รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 1,000.00
11 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 ม. 1,000.00
12 รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ยาว 7 - 8 ม. 1,100.00
13 รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก มีความยาว 8 ม. ขึ้นไป 1,200.00
14 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 6 - 8 ม. รถตัก รถไถนา 1,200.00
15 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาวเกิน 8 ม. 1,800.00
16 รถบรรทุก 10 ล้อ 1,800.00
17 รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1 ม. 2,200.00
18 รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 2,400.00
19 รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 3,000.00
20 รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 3,500.00
21 รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 4,000.00
22 รถบรรทุก 10 ล้อ.บรรทุกแทรกเตอร์ 4,100.00
23 รถยนต์ลากเลื่อน คิดราคา 2 เท่า และตามความยาวที่ลาก