เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ให้สัมภาษณ์กลุ่มกับผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆ รวม 17 ฉบับ เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของ RP ในปัจจุบัน เช่น การนำระบบออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการตลาด แผนการขยายและเปิดให้บริการท่าเรือใหม่ การจับมือก...
Last Updated : 21 January 2019 Read More
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) หรือ RP โดยนายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล รองประธานกรรมการ เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการด้วยการมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงทำกิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย...
Last Updated : 5 April 2018 Read More
คุณอภิชาติ ชโยภาส ให้สัมภาษณ์รายการ stock gossip วันนี้ (29 ก.ย.60) คุณอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณรมย์รัมภา เริ่มรู้ ผู้ประกาศข่าวของรายการ stock gossip กับข้อมูลเรื่องทิศทางของอุสาหกรรมท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อธุรกิจ แผนการเพิ่มกองเรือและแผนการขยายเส้นท...
Last Updated : 29 September 2017 Read More
กรรมการผู้จัดการ RP เผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจในรายการ Business Model เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ในรายการ Business Model โดยมีคุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งนายอภิชาติ ชโยภาส ได้พูด...
Last Updated : 26 April 2017 Read More
วันนี้ (19 เม.ย. 2560 ) คุณอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ในรายการ Business Model ท่านสามารถรับชมรายการ Business Model ได้ทางช่อง Money Channel สำหรับเทปนี้ จะออกอากาศ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00-14.00 น....
Last Updated : 25 April 2017 Read More
Page : 1 2 3 4 Next >>