Job Positions
Job position Quantity Salary  
พนักงานการตลาด (ประจำตลาดศรีราชา 1) 3 9,240 Apply this job View
พนักงานแผนกการเงิน (สมุย) 1 อัตรา 9,500 – 9,800 บาท Apply this job View
พนักงานแผนกบุคคลและธุรการ (จังหวัดกระบี่) 1 อัตรา 10,000 บาท Apply this job View
พนักงานจำหน่ายตั๋ว (จังหวัดกระบี่) 2 อัตรา 9,500 บาท Apply this job View
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (จังหวัดกระบี่) 1 อัตรา 30,000 บาท Apply this job View
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา 24,000 – 30,000 บาท Apply this job View
พนักงานการตลาด 1 อัตรา 10,000 – 15,000 บาท Apply this job View
พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 10,000 – 13,000 บาท Apply this job View
ต้นเรือ 3 อัตรา 18,000 – 24,000 บาท Apply this job View
นายท้าย 2 อัตรา 13,000 – 14,000 บาท Apply this job View
กลาสี 1 อัตรา 13,000 บาท Apply this job View
ต้นกล 1 อัตรา 18,000 – 24,000 บาท Apply this job View
รองต้นกล 3 อัตรา 16,000 – 18,000 บาท Apply this job View
สรั่งกล 1 อัตรา 14,000 – 16,000 บาท Apply this job View
ช่างยนต์ 4 อัตรา 13,000 – 14,000 บาท Apply this job View
พนักงานขายสินค้าบนเรือ 2 อัตรา 13,000 – 15,000 บาท Apply this job View
ผู้ช่วยแม่ครัว 2 อัตรา 11,000 – 12,000 บาท Apply this job View
แม่ครัว 2 อัตรา 12,000 – 13,000 บาท Apply this job View