Job Positions
Job position Quantity Salary  
สมุห์บัญชี 1 อัตรา 25,000 – 35,000 บาท Apply this job View
พนักงานแผนกการเงิน (สมุย) 1 อัตรา 9,500 – 9,800 บาท Apply this job View
ต้นเรือ (เรืออาร์ 11) 2 อัตรา 18,000 – 24,000 บาท Apply this job View
นายท้าย (เรืออาร์ 11) 2 อัตรา 13,000 – 14,000 บาท Apply this job View
กลาสี (เรืออาร์ 11) 2 อัตรา 13,000 บาท Apply this job View
รองต้นกล (เรืออาร์ 11) 2 อัตรา 16,000 – 18,000 บาท Apply this job View
สรั่งกล (เรืออาร์ 11) 1 อัตรา 14,000 – 16,000 บาท Apply this job View
พนักงานแผนกบุคคลและธุรการ (จังหวัดกระบี่) 1 อัตรา 10,000 บาท Apply this job View
พนักงานจำหน่ายตั๋ว (จังหวัดกระบี่) 2 อัตรา 9,500 บาท Apply this job View
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (จังหวัดกระบี่) 1 อัตรา 30,000 บาท Apply this job View
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา 24,000 – 30,000 บาท Apply this job View
พนักงานการตลาด 1 อัตรา 10,000 – 15,000 บาท Apply this job View
พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 10,000 – 13,000 บาท Apply this job View
ต้นเรือ 3 อัตรา 18,000 – 24,000 บาท Apply this job View
นายท้าย 2 อัตรา 13,000 – 14,000 บาท Apply this job View
กลาสี 1 อัตรา 13,000 บาท Apply this job View
ต้นกล 1 อัตรา 18,000 – 24,000 บาท Apply this job View
รองต้นกล 3 อัตรา 16,000 – 18,000 บาท Apply this job View
สรั่งกล 1 อัตรา 14,000 – 16,000 บาท Apply this job View
ช่างยนต์ 4 อัตรา 13,000 – 14,000 บาท Apply this job View
พนักงานขายสินค้าบนเรือ 2 อัตรา 13,000 – 15,000 บาท Apply this job View
ผู้ช่วยแม่ครัว 2 อัตรา 11,000 – 12,000 บาท Apply this job View
แม่ครัว 2 อัตรา 12,000 – 13,000 บาท Apply this job View
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 2 ตามประสบการณ์ Apply this job View
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR 2 40,000 Apply this job View