RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงานแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน :
1. ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกเมื่อหัวหน้าแผนกติดภาระกิจอื่นๆ
2. ติดตั้ง ซ่อมบำรุง โปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ทุกแผนกในบริษัทฯ
3. ติดตั้งระบบเครือข่าย เช่นระบบ LAN และดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
4. รับการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ด้าน Hareware จากแผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ
5. ทำการดูแลซ่อมบำรุง ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6. รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
7. แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ใช้งานในแผนกต่างๆ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ชาย/หญิง
- 18 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ในงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบ Network เป็นอย่างดี
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
เงินเดือน :
9,800 – 13,000 บาท