เงื่อนไขการรับสมัครตัวแทนจำหน่ายระบบ Top Up

Top up  A
-โรงแรม/บริษัททัวร์/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นิติบุคคล/องค์กร และร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากทางราชการ หรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
-เมื่อเติมเงินในระบบตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถจองตั๋วรถยนต์ (ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอง)และตั๋วผู้เรือโดยสารในราคาพิเศษ

Top up B

-โรงแรม/บริษัททัวร์/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นิติบุคคล/องค์กร และร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากทางราชการ หรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
-เมื่อเติมเงินในระบบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถจองตั๋วเรือผู้โดยสาร โดยได้รับสิทธิ์ส่วนลดตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายการตลาดกรุงเทพฯ  โทร : 02-277-4488 ต่อ 802 หรือ 095-425-6068

ฝ่ายการตลาดสุราษฎร์ธานี  โทร. 091-0351716

ฝ่ายการตลาดสมุย  โทร : 091-035-0037

ฝ่ายการตลาดพะงัน   โทร : 064-017-0953  หรือ  064-017-0953  หรือ

Call Center  02-2768211-2 / 092-2743423