ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                         7 ธันวาคม 2560

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ร่วมกับส่งเสริมรุ่งเรือง ขยายบริการเส้นทางเกาะพะงันสู่เกาะเต่า

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในจังหวัด ดังนั้น RP ซึ่งให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากในเส้นทาง ดอนสัก - สมุย - พะงัน จึงได้ร่วมกับบริษัทส่งเสริมรุ่งเรือง ขยายเส้นทางขนส่งผู้โดยสารไปยังเกาะเต่า เพื่อเพิ่มบริการให้ครบวงจรมากขึ้น


“RP มีกองเรือเฟอร์รี่จำนวน 14 ลำ เป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่ให้บริการอยู่แล้วทั้งไปและกลับ จากดอนสัก- สมุย- พะงัน ทั้งนี้มีลูกค้าและนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางจากเกาะพะงันไปยังเกาะเต่า เราจึงได้ร่วมมือกับบริษัทส่งเสริมรุ่งเรือง อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของ RP สามารถข้ามจากเกาะพะงันไปเกาะเต่าได้โดยตรง โดยจองตั๋วเรือโดยสารกับ RP ได้ในคราวเดียว”


สำหรับเส้นทางจากเกาะพะงัน – เกาะเต่า ในช่วงมรสุมนี้ เปิดให้บริการวันละ 1 รอบ คือ 12.30 น. สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ RP ท่าเรือดอนสัก, ท่าเรือสมุยและท่าเรือ พะงัน ปัจจุบันท่าเรือราชาเฟอร์รี่มีเรือให้บริการใน 3 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทาง ดอนสัก-สมุย- ดอนสัก มีเที่ยวเรือไป-กลับวันละ 30 เที่ยว เส้นทาง ดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก วันละ 12 เที่ยวและเส้นทาง สมุย-พะงัน-สมุย วันละ 6 เที่ยว ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 064 – 017– 0953 หรือ Call Center 02 – 276 8211-2, 092 – 247 – 3423 – 5 

********************************