R10

 

ข้อมูลเรืออาร์10 จดทะเบียนเรือไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 แล่นด้วยความเร็วเฉลี่ย 16 ไมล์ทะเล/ชั่วโมง ในเส้นทาง ดอนสัก - พะงัน และ พะงัน - ดอนสัก เป็นหลัก (ระยะทาง 28 ไมล์ทะเล) จำนวนผู้โดยสารที่จดทะเบียนเรือ 337 คน พาหนะขนาดเล็ก 43 คัน หรือพาหนะขนาดใหญ่ 18 คัน