นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด(มหาชน) หรือ RP เปิดเผยว่า ในปี 2561นี้ RP ได้ขยายธุรกิจด้านการขนส่งทางบกเชื่อมต่อเรือเฟอร์รี่เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service เส้นทางจากกรุงเทพมหานครฯสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยให้ บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือร่วมกับบริษัทกรุงสยามทัวร์ เปิดขายแพ็คเกจทัวร์ ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ-เกาะพะงัน-เกาะเต่า เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้วางแผนในการที่จะขยายเส้นทางเดินรถไปยังภูมิภาคอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และน่าสนใจในอนาคต


สาหรับแพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มเริ่มต้นที่ 800 บาท/คน ราคานี้รวมรถบัส VIP + อาหาร 1 มื้อและ ตั๋วเรือโดยสาร เปิดให้บริการทุกวันทั้งขาไปและขากลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ท่าเรือดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากโรงแรมเวโรนิก้า ถนนรัชดาภิเษก ในเวลา 20.00 น.และขากลับจากท่าเรือดอนสัก เวลา 20.00 น.

 


ผู้ที่สนใจเดินทางสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajaferryport.com

หรือจองตั๋วผ่านทางออนไลน์ได้ที่ ราชาเฟอร์รี่ โมบาย แอพพลิเคชั่น / Line @ หรือ Facebook @ rajaferryport

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.02-2768211-2,092-2473423-5 ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน