ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เพิ่มเรือเสริมเที่ยวพิเศษ
รองรับกลุ่มทัวร์เที่ยวบินเหมาลำและผู้โดยสารรอบดึก


    นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด(มหาชน)หรือ RP เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทวางแผนธุรกิจมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มทัวร์และการเดินทางแบบหมู่คณะมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเครื่องบินเหมาลำ ซึ่งจะเดินทางไปยังสมุยและท่องเที่ยวต่อไปยังเกาะพะงันและสถานที่เที่ยวอื่นๆ ดังนั้นจึงได้เพิ่มบริการเดินเรือรอบดึกพิเศษจากท่าเรือดอนสักไปยังเกาะ สมุย ในเวลา 22.30 น. วันละ 1 เที่ยว โดยจะรับลูกค้าจากตลาดศรีราชา 1 ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปส่งยังท่าเรือดอนสัก สาหรับลูกค้าทั่วไปก็สามารถใช้บริการเรือในเที่ยวดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน


    “ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีคนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะเกาะสมุยที่เป็นเป้าหมายหลัก เราจึงได้ร่วมมือกับสายการบินที่เป็นพันธมิตรเปิดให้บริการเรือรอบดึกสาหรับกลุ่มที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถข้ามเรือไปเกาะสมุยได้ทันที ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเวลานอนค้างบนฝั่ง ตื่นเช้ามาก็เล่นน้าทะเลหรือพักผ่อนท่องเที่ยวในเกาะได้เลย ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการทดลองให้บริการ หลังจากที่ทดลองได้ 3 เดือน ก็จะนำมาประเมินความคุ้มค่าและโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็นบริการในเส้นทางหลักต่อไป”


    สาหรับเที่ยวเรือรอบพิเศษดังกล่าว เริ่มให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาและจะทดลองไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 หากมีผลตอบรับที่ดีก็จะพิจารณาเพื่อจัดทำเป็นเรือเสริมเที่ยวพิเศษในเส้นทางให้บริการหลักต่อไป คาดว่าเมื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจองตั๋วได้ง่าย ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงจองผ่านออนไลน์จะทำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางได้ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-2768211-2,092-2473423