ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เพิ่มเที่ยวเรือไป-กลับ เส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงันวันละ 8 รอบ

รองรับตลาดท่องเที่ยวโต พร้อมให้บริการ 1 กุมภาพันธ์นี้

 

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) หรือ RP  กล่าวว่า ตลาดการท่องเที่ยวในปีนี้มีทิศทางที่ดี โดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์จากประเทศจีน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พบว่าเกาะสมุยและเกาะพะงัน เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  ซึ่งสอดคล้องกับยอดผู้ใช้บริการระหว่างเส้นทางเกาะ สมุย-เกาะพะงัน ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 20% ดังนั้น RP จึงได้เพิ่มเที่ยวเรือไป-กลับ เส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงัน อีก 2 เที่ยว จากเดิมที่ให้บริการวันละ 6 เที่ยว เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

 

          “เราเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจในเส้นทางระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงันที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จีนที่เดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากใช้ระยะเวลาเดินทางไม่นานประกอบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่สูงมาก ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งการเพิ่มเที่ยวเรือเส้นทางระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงัน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้น”

 

ปัจจุบัน RP มีกองเรือเฟอร์รี่ทั้งหมด 14 ลำ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ใน 3 เส้นทางประกอบด้วย ดอนสัก-สมุย-ดอนสัก  มีเที่ยวเรือไป-กลับวันละ 30 เที่ยว เส้นทาง ดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก วันละ 12 เที่ยว และเส้นทาง สมุย- พะงัน-สมุย วันละ 6 เที่ยว และจะเพิ่มอีก 2 เที่ยว คือรอบเวลา 12.00 น. จากเกาะสมุยไปเกาะพะงัน และรอบเวลา 14.00 น.จากเกาะพะงัน ไปเกาะสมุย ซึ่งจะทำให้มีเที่ยวเรือให้บริการทั้งขาไปและขากลับ วันละ 8 เที่ยว โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ทั้งนี้สามารถดูตารางรอบเรือได้ที่ www.rajaferryport.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02 – 2768211-2, 092 – 2473423 – 5