Job Positions : พนักงานจำหน่ายตั๋ว (จังหวัดกระบี่)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานราชาเฟอร์รี่จังหวัดกระบี่ (ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่)

 

ขอบเขตงาน

1. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายตั๋วก่อนการจำหน่ายตั๋วในแต่ละวัน
2. จำหน่ายตั๋วให้กับลูกค้าด้วยความสุภาพ
3. บันทึกการใช้ตั๋วลงในสมุดประจำวัน
4. ส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายตั๋ว พร้อมรายงานการส่งเงินทุกวัน
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการกับลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและการเดินทาง
6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัท

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 20 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา :  ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน : ยินดีรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ความสามารถ :

-  มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์

-  สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นในระดับดี

-  สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-   มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

-   มีความซื่อสัตย์

-   มีความขยันและอดทนต่อการทำงาน

-   มีที่อยู่หรือภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


QUANTITY : 2 อัตรา

SALARY : 9,500 บาท