Job Positions : พนักงานการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานราชาเฟอร์รี่เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน)

 

ขอบเขตงาน

1. รับแผนงานและรายละเอียดงานจากหัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าที่แผนกมาปฏิบัติ
2. ปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อหาลูกค้าใหม่และเยี่ยมเยือนลูกค้าเก่า
3. รับผิดชอบการออกบูธ และจำหน่ายตั๋วเรือพร้อมที่พักให้ตรงตามเป้าหมาย
4. รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การทำสปอตวิทยุ เป็นต้น
5. รับผิดชอบการหาลูกค้าเพื่อลงโฆษณาและกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายให้ตรงตามเป้าหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 22 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ด้านการตลาดและงานขายตั้งแต่ 0-1 ปีขึ้นไป

ความสามารถ :

-   มีความรู้และความเข้าใจงานการตลาดและงานขายเป็นอย่างดี

-   สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

-   สามารถขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ได้

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-   บุคลิกภาพดี

-   สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

-   หากผู้สมัครเป็นเพศชายจะต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว


QUANTITY : 1 อัตรา

SALARY : 10,000 – 15,000 บาท