Costly for the best erection dysfunction drug, the most typical Vigrx results \u06a9\u067e\u0633\u0648\u0644 vigrxPayday loans
payday loans online
bands we discovered are Viagra, Cialis, and Levitra. All VolumePills Volume Pills Vimax online semenax great work webmaster nice design Semenax

โครงการใหม่
ท่าเรือสมุย

เตรียมพบกับ!!! ท่าเรือฝั่งสมุยในรูปแบบใหม่ : ปรับปรุงภูมิทัศน์สู่มาตราฐานด้วยการให้บริการครบครัน เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยท่าเทียบเรือและอาคารสำนักใหม่ พร้อมทั้งห้องอาหารริมทะเลที่ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบ 360 องศา

[ ดูทั้งหมด ]
ราคาน้ำมัน
oilprice
You are here ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับราชาเฟอร์รี่


บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการเรือเฟอร์รีข้ามฟากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ประวัติบริษัท

ปี 2524 เริ่มก่อตั้งครั้งแรก โดยจดทะเบียนในชื่อ "บริษัท สมุย-ขนอม เฟอร์รี่ จำกัด"

ปี 2528 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท สมุยเฟอร์รี่ จำกัด" โดยให้บริการเรือข้ามฟากเพื่อการโดยสารและการขนส่ง

ปี 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด" โดยให้บริการทั้งในด้านการเดินเรือและท่าเรือ

ปี 2550 ได้จดทะเบียนโดยใช้ชื่อใหม่ "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)" เพื่อเตรียมพร้อมนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และปัจจุบัน ปี 2554 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น " บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) " เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และรับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยทีมงานระดับสากล รวมทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่อไปอย่าไมหยุดยั้ง

ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการเดินเรือและท่าเรือ และการสร้างประโยชน์ตอบแทนกลับสู่ลูกค้า การบริการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธภาพ และปลอดภัยที่สุดในระดับสากล

about1about2about3

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีท่าเรือของตนเองจำนวน 3 ท่า คือท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะพะงัน เปิดให้บริการเพื่อรองรับเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากของ บริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันมีเรือให้บริการถึง 14 ลำ โดยให้บริการ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย และ เส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน

พันธกิจและวิสัยทัศน์

 • พันธกิจ
  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ
 • วิสัยทัศน์
  เราจะเป็นผู้นำธุรกิจเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากของประเทศไทย ด้วยบริการที่เป็นเลิศ และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
 • นโยบายคุณภาพ
  ท่าเรือมาตรฐาน บริการประทับใจ รวดเร็วปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล

เรือเฟอร์รี่

 • r8.jpg
 • raja1.jpg
 • raja2.jpg
 • raja3.jpg
 • raja4.jpg
 • raja5.jpg
 • raja6.jpg
 • raja7.jpg
 • wang-ngen.jpg
 • wangkaew.jpg
 • wangnai.jpg
 • wangnork.jpg
 • wangtong.jpg

กิจกรรมเพื่อสังคม

อ่านทั้งหมด
 
 • 05.08.2010
  กีฬาดอนสักเกมส์ ครั้งที่ 40
  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน รวม 34 หน่วยงาน ได้จัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอดอนสัก ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ คณะกรรมการการจัดงานได้เชิญผู้แทนจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา
 • 15.09.2008
  จากวันพ่อ ถึงวันแม่ 116 วัน สร้างสามัคคี
  จากวันพ่อ ถึงวันแม่ 116 วัน สร้างสามัคคี บริษัทได้เข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ และรณรงค์สร้างพลังสามัคคีในหมู่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 • 18.01.2007
  โครงการมอบทุนการศึกษา
  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี